Financiranje studenata i studentskih organizacija

Javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti – objavljen 20.03.2023

Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti

Prijava – student pojedinac ili skupina studenata pojedinaca

Prijava – studentski zbor

Prijava – studentska udruga

Izjava o iskljucivom clanstvu

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Konačna odluka o dodjeli financijskih sredstava, objavljeno 22.8.2022

Odluka o dodjeli financijskih sredstava, objavljeno 22.7.2022

Javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti – objavljeno 30.06.2022.

Konačna Odluka o dodjelo financijskih sredstava, 18. veljače 2022

Odluka o dodjeli financijskih sredstava, objavljeno 9.2.2022

Javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti – objavljeno 12.01.2022.

Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti 05.01.2022.

Konačna Odluka o dodjeli financijskih sredstava – objavljeno 24.08.2021.

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA – OBJAVLJENO 23.07.2021. 

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje studentskih aktivnosti u lipnju 2021.

Preporuka davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19

Konačna Odluka o raspodjeli sredstava za studentske aktivnosti – objavljeno 17.03.2021.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava-objavljeno 08.03.2021.

Javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti-objavljeno 16.2.2021.

Konačna Odluka o raspodjeli sredstava za studentske aktivnosti – objavljeno 03.07. 2020.

Odluka o dodjeli financijski sredstava – objavljeno 23.06.2020

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje studentskih aktivnosti u lipnju 2020.

Javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti, lipanj 2020.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – objavljeno 28.02.2020.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – objavljeno 21.02.2020.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje studentskih aktivnosti u veljači 2020.

Javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti, veljača 2020.

A3 obrazac izvještaja – aktivnosti – veljača 2020.

Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti – objavljeno 30.12.2019.

Povjerenstvo za raspodjelu naknade od 0,5%

UPUTE ZA PRIJAVU STUDENTSKIH AKTIVNOSTI NA PLATFORMI PROGRAMI.UNIOS.HR