Javna nabava

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011) sve objave postupaka javne nabave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika!

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi (2017.)

Odluka o donošenju Plana nabave za 2018. godinu

PLAN NABAVE ZA 2018.

Odluka o donošenju Plana nabave za 2019. godinu

PLAN NABAVE ZA 2019. – OVDJE

REGISTAR UGOVORA ZA 2018. – OVDJE

2019. godina – Jednostavna nabava

Postupci u tijeku

Trenutno nema niti jednog postupka

Završeni postupci

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga u Studentskom centru u Osijeku

2018. godina

Završeni postupci

Poziv na dostavu ponude – Usluga pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Odluka o odabiru – Usluga pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Usluga pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Poziv na dostavu ponude – Sredstva za čišćenje

Odluka o odabiru – Sredstva za čišćenje

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Sredstva za čišćenje

Poziv za dostavu ponude – objava

Troškovnik – STUC prenamjena zapadnog paviljona NSD

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Svježa i pasterizirana jaja

Troškovnik Svježa jaja

Troškovnik Tekuća pasterizirana jaja

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv na dostavu ponude – Začini i srodni proizvodi

Troškovnik Začini

Troškovnik Industrijski začini

Troškovnik Proizvodi od soje

Troškovnik Dodaci za pekarstvo

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv na dostavu ponude – Juhe

Troškovnik Juhe

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv na dostavu ponude – Čaše, pribor i posude za jednokratnu upotrebu

Troškovnik Čaše, pribor i posude za jednokratnu upotrebu

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv na dostavu ponude – Usluge pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Troškovnik Usluge pranja i peglanja

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv na dostavu ponude – Sredstva za čišćenje

Troškovnik

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv na dostavu ponude – Dostavno vozilo

Troškovnik – Dostavno vozilo

Odluka o odabiru – Dostavno vozilo

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Dostavno vozilo