Studenti

 

Učlanjenjem u Studentski servis, studenti ostvaruju mogućnost zapošljavanja putem Studentskog servisa, što im omogućava dodatnu zaradu i poboljšanje osobnog standarda. Široka je lepeza poslova koje poslodavci nude, a studenti našim posredovanjem kvalitetno odrađuju. Zapošljavanje preko Studentskog servisa studentima omogućava da probaju raditii različite vrste poslova, od onih fizičkih, manualnih do visoko zahtjevnih i intelektualnih. To su poslovi uz koje se može i mora studirati.

UČLANJENJE – DO 14 SATI

Članovi studentskog servisa mogu biti:
– redoviti studenti koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj
– osobe koje su završile studij u statusu redovitog studenta, ali najdulje tri mjeseca od datuma
diplomiranja
– svi punoljetni maturanti, redoviti učenici završih razreda srednjih škola u periodu
od 15.06. do 30.09. uz uvjet da su u tijeku upisa na fakultet

DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE:

STUDENTI:
– X-ica
– osobnu iskaznicu na uvid
– 1 fotografiju manjeg formata
– OIB
– osobni ŽIRO račun – donijeti na uvid
– 10,00 kn na ime troškova izrade iskaznice

obrazac: STUDENTI-UČLANJENJE

OVOGODIŠNJI MATURANTI:

1.isprintanu prijavu za upis na fakultet sa portala www.postani-student.hr (Moji podaci) i
2.presliku svjedodžbe državne mature ili svjedodžbe 4. razreda

– osobnu iskaznicu na uvid
– 1 fotografiju manjeg formata
– OIB
osobni ŽIRO račun – donijeti na uvid karticu, privremenu karticu ili ugovor od banke
– 10,00 kn na ime troškova izrade iskaznice

I L I
1.potvrdu sa fakulteta da ste redovito upisali 2018/19. ak. god.
– osobnu iskaznicu na uvid
– 1 fotografiju manjeg formata
– OIB
osobni ŽIRO račun – donijeti na uvid karticu, privremenu karticu ili ugovor od banke
– 10,00 kn na ime troškova izrade iskaznice

obrazacMATURANTI UČLANJENJE

photo_5

 

Sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, isplatu studentskih zarada vršimo preko žiro računa otvorenog u bankama na teritoriju RH.
Studentski servis isplaćuje zarade svojih članova putem žiro računa poslovnih banaka s kojima ima ugovorenu suradnju, a to su: Croatia banka, Erste&Steimarkische bank, Hrvatska poštanska banka, Addiko bank, Kentbank, Kreditna banka Zagreb, OTP banka, Podravska banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen bank, Slatinska banka, Splitska banka i Zagrebačka banka.

 

PRODUŽENJE PRAVA NA RAD

Za rad posredovanjem Studentskog servisa nije potrebno donositi Potvrdu o statusu redovitog studenta. Članovima Studentskog servisa koji imaju valjanu X-icu – pravo na prehranu, pravo na rad automatski se dodijeljuje nakon 15.10.
U izuzetnim – opravdanim slučajevima “nevažeće X-ice”, za dodjelu prava na rad potrebno je u Studentski servis donijeti Potvrdu o upisanoj akademskoj godini u statusu redovitog studenta, te indeks na uvid.
Napomena: Uz predočenje X-ice ili iskaznice Studentskog servisa možete podizati Ugovore o djelu redovitog studenta, te dobiti sve tražene informacije.

BANKE

Sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, isplatu studentskih zarada vršimo preko žiro računa otvorenog u bankama na teritoriju RH.
Studentski servis isplaćuje zarade svojih članova putem žiro računa poslovnih banaka s kojima ima ugovorenu suradnju, a to su: Croatia banka, Erste&Steirmarkische bank, Hrvatska poštanska banka, Addiko bank, Kreditna banka Zagreb, OTP banka, Partner banka, Podravska banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen bank, Slatinska banka, Splitska banka i Zagrebačka banka.

ZARADE

Član Studentskog servisa  tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora, ukoliko prethodne redovito vraća na obračun u Studentski servis.

Ukoliko student tijekom kalendarske godine (2017.) ostvari primitak na koji se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom (npr. stipendije) u iznosu većem od 15.000,00 kuna ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici (Od 1.1.2017. godine u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016. i novi  Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017.)
U iznos primitaka (oporezivih ili neoporezivih) ne ulaze: socijalne potpore, doplatak za djecu, primici za opremu novorođenog djeteta i obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. st.1.t.4. zakona i/ili naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama zakona ne plaća porez na dohodak (Zakon o porezu na dohodak čl.17. st.2.).
Student NIJE POREZNI OBVEZNIK nakon što u kalendarskoj godini ostvari primitak od 15.000,00 kuna, ali  ne smatra se uzdržavanim članom obitelji. Znači, ako je studentu u kalendarskoj godini isplaćeno više od 15.000,00 kuna – roditelj ga gubi kao olakšicu kod obračuna svoje plaće (Zakon o porezu na dohodak čl.17. st.1.)

Nema ograničenja što se tiče iznosa zarada studenata. Ali, ukoliko primitak studenta, iznosi više od  60.600,00 kuna godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak, 24% poreza i prirez (Zakon o porezu na dohodak čl.39. st.3. toč.7. i  Pravilnik o porezu na dohodak čl.52. st.5.). Primitak je iznos u koji se ne ubrajaju doprinosi obračunati na neto zaradu studenta.
Na razliku iznad 60.600,00 kuna obračunava se porez od 24% i prirez ovisno o mjestu stanovanja.
Iznos primitka od 60.600,00 kuna odnosi se na područje cijele Republike Hrvatske.
Ukoliko je član Studentskog servisa Osijek ostvario primitke preko drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH dužan  je isplatitelju prije isplate dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) o ostvarenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja odnosno pisanu izjavu o ostvarenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi (Pravilnik o porezu na dohodak čl.52. st.6.).

Isplate studenata se rade jednom dnevno, od ponedjeljka do petka.
Studentski servis garantira isplatu zarada za sve one članove kojima je pronašao posao, a članovima Servisa koji sami pronađu posao, isplata će se izvršiti kada naručitelj plati račun.

HZZO

BEZ VAŽEĆEG HRVATSKOG OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REDOVITI STUDENTI NE MOGU RADITI
POSREDOVANJEM STUDENTSKOG SERVISA
Prije učlanjenja ili produženja članstva potrebno je provjeriti da li imate osnovno
zdravstveno osiguranje. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti
u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Status svog obveznog zdravstvenog osiguranje možete provjeriti
unosom OIB-a na stranicama HZZO:
http://www.hzzo-net.hr/status_osiguranja_NOVO.htm