Novi Zakon

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Dana 8. studenog 2018. godine stupa na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN broj 96/2018) kojim je propisano:

– ugovor mogu sklopiti redovni/izvanredni studenti i druge osobe sukladno odredbama članka 2. Zakona,

–  ugovor o obavljanju studentskog posla se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla,

– u pravilu ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec, iznimno najduže na 45 dana,

– najmanja neto cijena sata rada za 2018. godinu iznosi 21,50 kn,

– doprinosi i naknade na ukupni iznos neto naknade izvođaču se povećavaju s dosadašnjih 17,50% na 18%,

– ugovor, između ostalog, mora sadržavati podatke o početku i očekivanom trajanju posla,

– obveza naručitelja posla je dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla,

– obveza naručitelja posla je platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

Studentski centar Osijek od 8. studenog 2018. godine će svim studentima i drugim osobama, za koje je Zakonom predviđena mogućnost obavljanja studentskih poslova, omogućiti učlanjenje u studentski servis, odnosno omogućiti sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla.

Do donošenja pravilnika kojim će ministrica propisati oblik obrasca ugovora koristit će se stari obrazac ugovora o djelu redovitog studenta uz obvezno potpisivanje izjave od strane studenata koju možete preuzeti – OVDJE

Zakon o obavljanju studentskih poslova – OVDJE

Odluka o iznosu minimalne neto naknade za obavljanje studentskih poslova za 2018. godinu – OVDJE

 

UČLANJENJE (Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018)

ČLANOVI STUDENTSKOG SERVISA

Učlanjenje (do 14,00 h)

  1. student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građanin je Republike Hrvatske i građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj, a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.
  2. druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Prava na temelju Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE
Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Studentski servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

Dokumenti potrebni za učlanjenje:

OBAVIJEST: Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje – OVDJE. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH):

PRIVOLA za prikupljanje i obradu osobnih podataka (obavezno pročitati)

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR), prilikom učlanjenja student prihvaća
Privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka i ustupanjem svojih osobnih podataka potvrđuje
da je istu pročitao i razumio, te dopustio Voditelju obrade da te osobne podatke prikuplja,
obrađuje i koristi u navedene svrhe.
Tekst Privole koji ćete prilikom učlanjenja dobiti na potpis možete pogledati: PRIVOLA

– obrazac za učlanjenje (moguće popuniti u Studentskom servisu): UČLANJENJE

–  valjana X-ica, iznimno drugi pravovaljani dokaz o statusu studenta

–  osobna iskaznica na uvid

–  osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

–  jedna fotografija manjeg formata

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH):

–  potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik (NAPOMENA: zbog razumljivosti teksta potvrde potreban je ovjeren prijevod iste)

–  osobna iskaznica na uvid

–   osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

–  preslika domovnice

–  potvrda o prebivalištu u RH

–  jedna fotografija manjeg formata

NAPOMENA: studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim JMBG-om ili OIB-om, imati prijavljeno boravište.

Studenti (strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Druga osoba, koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, svoj status regulira temeljem kopije diplome ili uvjerenja o završetku akademskog obrazovanja, ali najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

Druga osoba, koja je u postupku upisa na studij (maturant):

–  valjani službeni dokument kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u godini u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje

–  osobna iskaznica na uvid

–  osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

– jedna fotografija manjeg formata

NAPOMENA: članstvo se dodjeljuje na rok od maksimalno 3 mjeseca, počevši od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima.

Kod učlanjena maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost (osobno u student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika da su suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Studentskog servisa)

Sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, isplatu studentskih zarada vršimo preko žiro računa otvorenog u bankama na teritoriju RH.
Studentski servis isplaćuje zarade svojih članova putem žiro računa poslovnih banaka s kojima ima ugovorenu suradnju, a to su: Croatia banka, Erste&Steimarkische bank, Hrvatska poštanska banka, Addiko bank, Kentbank, Kreditna banka Zagreb, OTP banka, Podravska banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen bank, Slatinska banka, Splitska banka i Zagrebačka banka.