Izdavanje, pregled ugovora/pregled isplata i zarada

IZDAVANJE UGOVORA/PREGLED IZDANIH UGOVORA/PREGLED ISPLATA/PREGLED ZARADA

Poštovane studentice i studenti, članovi Studentskog servisa!

Kliknite na  link  i prijavite se preko AAI@EduHr elektroničkog identiteta, te pratite naputke za izdavanje Ugovora za rad.  Po unosu svih potrebnih podataka (OIB poslodavca, broj članske iskaznice, opis posla, cijenu rada, dogovoreno razdoblje rada, te mjesto rada) dobit ćete prikaz ugovora u .pdf formatu u tri identična primjerka koje morate isprintati, a dalje postupate kao da ste Ugovor podigli na šalteru Studentskog servisa. Ugovore ne morate printati u boji!

Svaki Ugovor ima svoj pripadajući broj i može se  iskoristiti samo jedanput (za/kroz jedan mjesec rada), a za istog poslodavca možete izdati samo dva Ugovora, ali za različita razdoblja rada. Prije nego što samostalno izdate Ugovor potrebno je provjeriti s poslodavcem da li prihvaća takvu vrstu Ugovora.
Također, omogućen Vam je pregled svih izdanih ugovora, njihov status, isplate, te pregled ukupne zarade.Sve navedene usluge dostupne su samo studentima koji su u sustavu AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Ukoliko nemate AAI@EduHr elektronički identitet (druga osoba nakon završetka fakulteta) javite se u Studentski servis radi generiranja korisničkih podataka za prijavu – link za prijavu je onda link  putem kojega ćete moći pratiti stanje ugovora i isplata.