Poslodavci

Ukoliko imate sezonskih  poslova, povećanje obima rada, potrebe zamjene radnika za vrijeme bolovanja ili godišnjih odmora, koristite naše usluge. Za sve vaše potrebe za dodatnom radnom snagom možete se obratiti na naše telefonske brojeve: 031/220-611 i 031/207-121.
Poslodavci račune Studentskog servisa za obavljeni rad studenata putem Ugovora o djelu redovitog studenta knjiže kao troškove poslovanja.

Ako do sada niste radili sa Studentskim servisom Osijek, prijavite se kao novi poslodavac – ispunite obrazac i pošaljite ga faxom ili mailom.