Studentski servis

STUDENTSKI POSLOVI UZ KOJE SE MOŽE I TREBA STUDIRATI

Dugogodišnja je tradicija rada studenata posredovanjem Studentskog servisa u Osijeku. Godine 2013. proslavljeno je 50 godina organizirane prehrane i zapošljavanja studenata u Osijeku, a nešto poslije, krajem 60-ih godina prošlog stoljeća, počelo se organizirano se i stanovati, u tada novoizgrađenom studentskom domu.
Tijekom tog dugog niza godina mjenjale su se i vrste poslova koje studentima donosile dodatnu zaradu, što im je ponekad bio jedini izvor i jedini prihod za studiranje ili im je, u većini slučajeva, poboljšavao studentski standard. Sinonim rada, posredovanjem Studentskog servisa, dugo godina za studente bio je teški fizički rad, kopanje, utovari i istovari i drugi teži fizički poslovi, odnosno čišćenje i pospremanje za studentice. No, danas su ovi poslovi zastupljeni u sve manjoj mjeri, jer nam je razvoj tehnologije donio nove vrste poslova, koji od studenta traže više stručnosti, dodatnih znanja i vještina, odgovornosti, a koji su time mladima bliži, svakodnevni i zanimljiviji. Široka je lepeza poslova koje prema zahtjevu poslodavca nudimo studentima i za koje se studenti ovisno o svojim znanjima, željama, vještinamate i sklonostima, ali najprije prema svom slobodnom vremenu i potrebama, odlučuju za njega. Tko? Što? Gdje? Koliko? Kada? Pitanja su na koja svakodnevno odgovaramo putem oglasa na našim stranicama.

TELEKOMUNIKACIJE I MARKETING

AK-call-centar-slider-640x436-1-347x236Danas su studentima najdostupni poslovi iz područja telekomunikacija, marketinga, raznih prezentacija, promocija i rada u trgovini, turizmu, ugostiteljstvu, te trgovačkim centrima. Za studente se posebno zanimljivim pokazao rad na arheoloških iskopavanjima, ali i stručniji poslovi u građevinarstvu, administrativni poslovi, zatim poslovi anketiranja na tržištu javnog mijenja, dostava pošte, rad u skladištu, tiskarstvu, novinarstvu, rad u jedinici prometne mladeži i već spomenuti poslovi utovara i istovara, te čišćenja, ali ti posljednji u sve manjoj mjeri. Zainteresiranost studenata za posao ovisi o tomu koliko student može zaraditi i o vremenu kada ga obavlja. Unatoč činjenici da se svi poslovi koji su u ponudi odrade, možemo sa sigurnošću reći da su najtraženiji i najbolje prihvaćeni poslovi u večernjim i noćnim satima, krajem tjedna i vikendom, te u doba ljetnih i zimskih praznika.
Zaradu studenata dogovaramo, a poslodavci je najčešće iskazuju kroz cijenu odrađenog sata ili odrađenog posla, a ponekad i prema ostvarenom rezultatu u obavljanju zadanog posla. Visina moguće zarade po satu vidljiva je u našem cjeniku i kreće se od 17,00 kuna za jednostavnije poslove, do čak četrdesetak kuna za poslove za koje su potrebna posebna znanja, poput znanja stranih jezika, informatike ili neka druga. Pojave se i nove vrste posla, za koje u prvom trenu moramo u suradnji sa studentom i poslodavcem pronaći ne samo odgovarajuću cijenu, nego i naziv posla.
S pravom možemo reći da je tržište studentskoga rada mini preslika općeg stanja na tržištu rada u Hrvatskoj i EU. Zanimljivo je da se i poslodavci, tražeći kvalitetnu, dobro obrazovanu i mobilnu radnu snagu, često odlučuju za studente te se radnim vremenom prilagođavaju studentima, što u konačnici znači da se niz poslova obavlja onda kada studenti imaju više slobodnog radnog vremena.

Zašto naslov „Studentski poslovi uz koje se može i treba studirati“?
Inače, posredovanjem Studentskog servisa mogu raditi svi redoviti studenti s bilo kojeg Sveučilišta ili Visokog učilišta u RH, koji redovito pohađaju predavanja, ispunjavaju sve obveze i polažu ispite. Unatoč svemu što studentski život nosi, uz samo studiranje, svakom je studentu važno da zadrži status redovitog studenta, stoga s pravom kažemo da su to poslovi uz koje se može i treba studirati.

„PLAĆENA STRUČNA PRAKSA“
Velik broj studenata nakon završetka fakulteta svoje zaposlenje i „novo radno mjesto“ nađe upravo kod onog poslodavca kod kojega je radio tijekom studiranja, tako da studentski rad možemo nazvati nekom vrstom neobavezne, plaćene stručne prakse, koja se kroz život pokaže potpuno opravdanom i u ova teška vremena otvara vrata nekih poslodavaca. Velika gospodarska kriza u svijetu, recesija i svi oblici koji su doveli do općenitog pada standarda, u nekoj su se mjeri odrazili i na tržište studentskoga rada. Količina ponuđenih poslova studentima koji su radili i ukupan promet novca otprilike su isti kao i do početka recesije, ali je u našem slučaju izostao uzlazni trend, koji je bio prisutan u našem poslovanju do 2008. godine. Usprkos svemu, sigurno i odgovorno možemo izjaviti da ni ova kriza nije narušila dugogodišnji sklad na relaciji poslodavac – posrednik- student, sklad koji rezultira zadovoljnim naručiteljem posla te adekvatno i uglavnom na vrijeme plaćenim studentom, a sve to zasnovano na uzajamnom poštovanju, koje se odražava na međusobnom ispunjavanju obveza.

POHVALA STUDENTIMA I POSLODAVCIMA
Iz svega navedenog lako je zaključiti kako Studentski servis u Osijeku svojim dugogodišnjim kvalitetnim radom pomaže studentima tijekom studiranja, što dokazuju svi dosadašnji uspješno realizirani poslovi i brojne ostvarene suradnje. Valja pohvaliti osječke studentice i studente jer na veliki broj određenih poslova gotovo nema primjedbi poslodavaca, što je znak da studenti poslove obavljaju marljivo, stručno, na vrijeme i vrlo odgovorno. Također, poslodavci, partneri Servisa, odgovarajućom zaradom plaćaju odrađeni posao.
S vjerom kako će se višegodišnja tradicija poslovanja nastaviti i s budućim studentima svih Sveučilišta u Republici Hrvatskoj, Studentski servis u Osijeku nastavlja marljivo raditi s ciljem doprinosa kvaliteti i poboljšanju standarda studentskoga života svakoga studenta kojemu je to u interesu.
Tihomir Milinović
Rukovoditelj Studentskog servisa

(tekst objavljen u Sveučilišnom glasniku, 9. listopada 2015.)