Cjenik usluga

 

 

 

OKVIRNI CJENIK

 

ADMINISTRATIVNI – RAČUNALNI POSLOVI

Administrativni poslovi 25,00 kn/sat
Poslovi tajnice 23,50 kn/sat
Poslovi  dostave 23,50 kn/sat
Prevoditelji i inokorespodenti 50,00 kn/sat
Rad na unosu podataka 23,50 kn/sat
Rad na fotokopirnom stroju 23,50 kn/sat
Rad u call centru/telemarketing /teleprodaja/helpdesk 23,50 kn/sat
Održavanje web/fb stranica 50,00 kn/sat
Instrukcije 50,00 kn/školski sat
Programiranje 50,00 kn/sat
Rad u AutoCAD-u 30,00 kn/sat

POSLOVI ČIŠĆENJA I PRUŽANJE USLUGA

Čišćenje kancelarija 23,50 kn/sat
Čišćenje ugostiteljskih objekata 25,00 kn/sat
Čišćenje poslije adaptacija i generalno čišćenje 30,00 kn/sat
Čišćenje tvorničkog kruga, uređenje okoliša 30,00 kn/sat
Čišćenje, pospremanje stanova i peglanje 30,00 kn/sat
Čišćenje snijega 30,00 kn/sat
Čuvanje djece, dostava namirnica iz trgovine 30,00 kn/sat
Lijepljenje plakata 23,50 kn/sat
Animacija djece i rad u rođendaonici 25,00 kn/sat

UGOSTITELJSTVO – RAD U RESTORANIMA I TURISTIČKIM OBJEKTIMA

Konobarski poslovi  – pomoćni 23,50 kn/sat
Konobarski poslovi  – samostalni 25,00 kn/sat
Poslovi za šankom 23,50 kn/sat
Rad u kuhinji (restorani, hoteli, hosteli, fast-food) 25,00 kn/sat
Rad u McDonald’s-u, Surfer-u 23,50 kn/sat
Sobarice, čistačice u hotelima, rad u praonici 25,00 kn/sat
Čuvari na bazenu, spasioci s licencom 30,00 kn/sat

RAD U SKLADIŠTU I TRGOVAČKIM CENTRIMA

Rad u skladištu 25,00 kn/sat
Lijepljenje etiketa, deklariranje 23,50 kn/sat
Punjenje polica u trgovačkim centrima 23,50 kn/sat
Pakiranje i slaganje robe 23,50 kn/sat
Unapređivači prodaje 25,00 kn/sat
Popis robe – inventura 23,50 kn/sat

RAD U PROIZVODNJI

Rad u proizvodnji 24,00 kn/sat
Pomoćni poslovi u proizvodnji 23,50 kn/sat

TEŠKI FIZIČKI POSLOVI

Istovar i nošenje namještaja u zgrade i urede/selidba 30,00 kn/sat
Slaganje pozornica, štandova, šatora 30,00 kn/sat
Rad na građevinama i pomoć zidarima 26,00 kn/sat
Prijenos arhive 25,00 kn/sat
Utovar/istovar alata, aparata i strojeva 30,00 kn/sat
Utovar/istovar tekstilne robe 30,00 kn/sat
Utovar/istovar voća i povrća 30,00 kn/sat
Utovar/istovar pića i napitaka 30,00 kn/sat
Rad u hladnjači 30,00 kn/sat
Utovar/istovar brašna, šećera, soli    0,05 kn/kg
Iskop i zatrpavanje zemlje, planiranje terena, okopavanje sadnica 30,00 kn/sat
Selidbe građana, ostali fizički poslovi 30,00 kn/sat

GEODETSKI POSLOVI

Terenski rad lokalno 25,00 kn/sat
Terenski rad šire područje (poslodavac treba osigurati prijevoz, smještaj i hranu) 30,00 kn/sat
Kod terenskog rada na širem području (u slučajevima kada naručitelj vrši prijevoz studenata) vrijeme provedeno u vožnji računa se kao rad.

OSTALI POSLOVI

Pomoćni poslovi u vrtlarstvu, cvjećarstvu 23,50 kn/sat
Distribucija propagandnog materijala   0,30 kn/kom
Distribucija propagandnog materijala na fizičkoj lokaciji 25,00 kn/sat
Pomoćni poslovi u butiku 25,00 kn/sat
Prodavač na štandu 23,50 kn/sat
Prodavač u prodavaonici, rad na blagajni 23,50 kn/sat
Domaćica na štandu sajma 30,00 kn/sat
Hostesa u trgovačkom centru/promocije/degustacije 25,00 kn/sat
Prodaja sladoleda 23,50 kn/sat
Vozač „B” kategorije 25,00 kn/sat
Vozač „C“ kategorije 30,00 kn/sat
Slaganje, pakiranje pošte 23,50 kn/sat
Prometne jedinice mladeži 30,00 kn/sat
Rad u autopraonici 30,00 kn/sat
Rad u muzeju, galeriji, čuvanje eksponata 23,50 kn/sat
Podjela reklamnog materijala, anketiranje na terenu 25,00 kn/sat
Ostali kratkoročni poslovi 30,00 kn/sat
Rad na recepciji 25,00 kn/sat
Rad na porti 24,00 kn/sat

Cijene su okvirne, poslodavac može ponuditi i drugačije cijene od navedenih ali ne niže od minimalne satnice propisane Zakonom (N.N. 96/2018.).

Naručitelj posla dužan je platiti izvođaču 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom (čl.13. st.3. Zakona). Uvećanja se ne kumuliraju.

 

SVE O UVJETIMA POSLOVANJA MOŽETE POGLEDATI NA LINKU: NOVI ZAKON