Natječaj za smještaj 2021./2022.

CJENIK SMJEŠTAJA ZA AK. GOD. 2021./22

Odluka o cijeni smještaja redovitih studenata u ak. god. 2021-22

_____________________________________________________________________________________________________________________

KONAČNI REZULTATI NATJEČAJA

ZA OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA SMJEŠTAJ I RASPODJELU MJESTA U STUDENTSKIM DOMOVIMA U OSIJEKU

za ak. god. 2021./2022.

  1. SVI STUDENTI KOJI SU SUDJELOVALI U NATJEČAJU
  2. stariji studenti po broju bodova
  3. brucoši po broju bodova

Poveznica za provjeru bodovanja: https://websc.stucos.hr/sc/85/login/

Uvid u predmet – radnim danom od 08,00 do 14,00 sati u Studentskom domu K.P. Svačića 1c.

Pravo na smještaj u Studentskom dom K. P. Svačića (istočni i zapadni paviljon) i u Studentskom domu Ivana Gorana Kovačića ostvarilo je ukupno 120 studenata koji prvi put upisuju prvu godinu prve razine studija (brucoša).

U skladu s čl. 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje NN (63/19), 70% ukupnog kapaciteta Studentskog doma Ivana Gorana Kovačića i Novog paviljona namijenjeno je studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u 2020. godini iznosi manje ili jednako 65% proračunske osnovice te takvi studenti imaju prednost prilikom dodjele prava na smještaj u navedenim domovima u odnosu na one studente čija primanja prelaze navedeni iznos.

Budući  da Novi paviljon Studentskog doma K.P. Svačića još nije useljiv, studenti koji ostvare pravo na smještaj u njemu do samog će useljenja primati subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca u iznosu od 200,00 kn mjesečno. Useljenje je predviđeno za siječanj 2022.

TERMINI USELJENJA U STUDENTSKE DOMOVE

Studentski Dom Ivana Gorana Kovačića

Na useljenje treba donijeti:

  1. Ugovor o uvjetima smještaja studenata – isprintati u 2 (dva) primjerka, u cijelosti popuniti i potpisati
  2. Potvrdu liječnika opće prakse (bez potvrde nije moguće useliti!)

Na useljenje možete doći između 08,00 i 18,00 sati, a o odabiru sobe i cimera ćete se izjasniti prilikom useljenja.

STARIJI STUDENTI:

– 01.09. – useljavaju studenti od rednog broja 1. do 65. na rang listi

– 02.09. – useljavaju studenti od rednog broja 66. do 125. na rang listi

– 03.09. – useljavaju studenti od rednog broja 126. do 193. na rang listi

BRUCOŠI: – 01.10.

POTVRDU O REDOVITOM STUDIRANJU TREBATE DOSTAVITI NAJKASNIJE DO 05.10.

Studentski Dom Kralja Petra Svačića (istočni i zapadni paviljon)

Na useljenje treba donijeti:

  1. Ugovor o uvjetima smještaja studenata – treba ga isprintati u 2 (dva) primjerka, u cijelosti popuniti i potpisati
  2. Potvrdu liječnika opće prakse (bez potvrde nije moguće useliti!)

Na useljenje možete doći između 08,00 i 18,00 sati, a o odabiru sobe i cimera ćete se izjasniti prilikom useljenja.

STARIJI STUDENTI:

– 01.09. – useljavaju studenti od rednog broja 1. do 142. na rang listi

– 02.09. – useljavaju studenti od rednog broja 143. do 285. na rang listi

– 03.09. – useljavaju studenti od rednog broja 286. do 426. na rang listi

BRUCOŠI: – 01.10.

POTVRDU O REDOVITOM STUDIRANJU TREBATE DOSTAVITI NAJKASNIJE DO 05.10.

ROK PREDAJE UGOVORA ZA STUDENTSKI DOM K. P. SVAČIĆA 1C (novi paviljon)

Kako bi vam mogla biti isplaćena subvencija privatnog smještaja, popunjeni ugovor (dva primjerka) trebate donijeti na recepciju Studentskog doma K.P. Svačića 1c najkasnije do 01.10.2021.

POTVRDU O REDOVITOM STUDIRANJU TREBATE DOSTAVITI NAJKASNIJE DO 05.10.

________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIVREMENE RANG LISTE

1. Novi studentski dom (istočni i zapadni paviljon)
2. Studentski dom IGK
3. Novi studentski dom (novi paviljon)
4. Svi studenti koji su sudjelovali u natječaju

Link za provjeru bodovanja: https://websc.stucos.hr/sc/85/login/

Prigovor na privremenu rang-listu upućuje se u roku od 8 dana od objave rezultata Povjerenstvu za rješavanje prigovora, Studentski dom Kralja Petra Svačića 1c, 31000 Osijek, isključivo poštom preporučeno s naznakom – POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA.
Konačne rang liste biti će objavljene 25.08.2021.

NATJEČAJ ZA OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA SMJEŠTAJ I RASPODJELU MJESTA U STUDENTSKIM DOMOVIMA U OSIJEKU:
za ak. god. 2021./2022.

– Tekst natječaja (LINK)
– Uputa za pristup natječaju (LINK)

  • nakon što pročitate tekst natječaja i uputu za pristup natječaju, sve eventualne upite možete poslati na e-mail adresu smjestaj@stucos.hr

Nužna dokumentacija:

1. Obrazac B

a) Obrazac B1 – brucoši (LINK)
b) Obrazac B2 – preddiplomski, stručni, integrirani studij, brucoši diplomci (LINK)
c) Obrazac B3 – diplomci (LINK)
d) Obrazac B4 – poslijediplomski studij- studenti s invaliditetom (LINK)

2. Popis dokumentacije koju dostavljate na natječaj (LINK)
3. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (LINK)
4. Web prijava (obrazac A) –  https://websc.stucos.hr/sc/85/login/  – (NATJEČAJ JE ZATVOREN)

Prilozi natječaju:
1. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (LINK)
2. Odluka o raspisivanju natječaja (LINK)
3. Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021./2022. (LINK)
4. Pravilnik o domskom redu (LINK)