Kontakti

PREHRANA STUDENATA

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: od 07:00 do 15:00 sati

Istarska 5, 31 000 Osijek
Telefon: 031/220-605
Telefax: 031/207-126

Rukovoditeljica PJ Prehrana studenata: Melita Dumančić, mag. oec.
E-mail: mdumancic@stucos.hr, mob: 091-220-6003

Zamjenica rukovoditeljice PJ Prehrana studenata: Lidija Filakov, mag. oec.
E-mail: lfilakov@stucos.hr, mob: 091-220-6018

Voditelj ugostiteljske djelatnosti: Bernard Škaro
E-mail: bskaro@stucos.hr, mob: 091-220-6032