Provjera prava na obavljanje studentskih poslova i izdavanje Ugovora

 

PROVJERA PRAVA NA OBAVLJANJE STUDENTSKIH POSLOVA I ISPUNJAVANJE UVJETA ZA IZDAVANJE UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA

Kliknite na link https://issp.srce.hr/ i prijavite se preko AAI@EduHr elektroničkog identiteta te provjerite imate li pravo na obavljanje studentskih poslova i ispunjavate li uvjete za izdavanje Ugovora o obavljanju studentskih poslova.

Na ovaj način status studenta na visokom učilištu utvrđuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP).

Podatke o statusu svakog studenta u ISSP dostavlja visoko učilište studenta te slijedom navedenoga, samo uvidom u sustav ISSP utvrditi će se da li student ispunjava uvjete za obavljanje studentskih poslova sukladno članku 10. stavcima 1., 2., 3.,4. i 5. Zakona.***

VAŽNO: Studentski servis Studentskog centra u Osijeku raspolaže istim podacima koje u svojoj bazi podataka vide studenti jer ih preuzima iz istog sustava.

Slijedi tablica prikaza kriterija dodjele studentskih prava preuzeta od studenta koji ostvaruje pravo na rad. Ukoliko je bilo koja vrijednost različita od ovih iz tablice ne ostvarujete pravo na rad!

***Zakon o obavljanju studentskih poslova

Uvjeti za obavljanje studentskoga posla

Članak 10.

(1) Student može sklopiti ugovor za obavljanje studentskoga posla (u daljnjem tekstu: ugovor) za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište.

(2) Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini.

(3) Posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod.

(4) Uvjet iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na studenta koji upisuje prvu godinu studija i studenta koji je u prethodnoj akademskoj godini imao opravdan prekid studija.

(5) Posrednik ne može posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine.