.
.

PRIVREMENE RANG LISTE

1. Novi studentski dom (istočni i zapadni paviljon)
2. Studentski dom IGK
3. Novi studentski dom (novi paviljon)
4. Svi studenti koji su sudjelovali u natječaju

Link za provjeru bodovanja: https://websc.stucos.hr/sc/85/login/

Prigovor na privremenu rang-listu upućuje se u roku od 8 dana od objave rezultata Povjerenstvu za rješavanje prigovora, Studentski dom Kralja Petra Svačića 1c, 31000 Osijek, isključivo poštom preporučeno s naznakom – POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA.
Konačne rang liste biti će objavljene 25.08.2021.

Odluka o izmjeni Odluke o iznosu subvencije i kvotama za subvencionirano stanovanje – potresom pogođena područja

Poštovani studenti,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će, u skladu s priloženom Odlukom, u
potpunosti snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim
domovima u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja 2021. studentima koji
u tekućoj akademskoj godini ostvaruju pravo na subvencionirano
stanovanje u studentskim i učeničkim domovima a kojima je prebivalište
na području gradova Petrinje, Gline, Siska, Hrvatske Kostajnice i općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik,
Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Pokupsko i Kravarsko.

Studenti kojima prebivalište nije u nekome od navedenih mjesta ali
dolaze s područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke
županije, bit će oslobođeni pokrića troškova stanovanja u skladu s
točkom II. Odluke, ako mogu studentskome centru ili učeničkome domu uz
dokaz o prebivalištu, dokazati da su im obiteljski domovi oštećeni u
potresu označeni kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo. Kao dokaz minimalno
treba dostaviti fotografiju obiteljske kuće s kućnim brojem i vidljivom
naljepnicom Neuporabljivo.

Molimo studente na koje se ova Odluka odnosi da se jave u upravu
studentskog doma.

Lijep pozdrav,
SC Osijek