.
.

[DODJELA PRAVA NA RAD]

[USUSRET NOVOJ 2021./2022. AKADEMSKOJ GODINI]

[DODJELA PRAVA NA RAD]  posredovanjem Studentskog servisa

Sukladno članku 10. stavku 6. Zakona*, status studenta na visokom učilištu utvrđuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP).

Slijedom navedenoga, samo uvidom u sustav ISSP utvrditi će se da li ispunjavate uvjete za obavljanje studentskih poslova sukladno članku 10. stavcima 1., 2., 3.,4. i 5. Zakona.**

IZUZETAK su „studenti“ ili  kako ih Zakon naziva druga osoba***koja je završila studij i kojoj će prvo na rad biti dodijeljeno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

U svrhu dodjele prava za obavljanje studentskih poslova druga osoba u Studentski servis donosi presliku Potvrde iz koje je vidljiv datum završetka studija i original samo na uvid.

Važno: nije moguće retroaktivno početi ostvarivati studentska prava, odnosno nakon gubitka statusa studenta nije moguće naknadno učlanjenje u studentski servis.

Natječaj za smještaj 2021./2022.

KONAČNI REZULTATI NATJEČAJA

ZA OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA SMJEŠTAJ I RASPODJELU MJESTA U STUDENTSKIM DOMOVIMA U OSIJEKU

za ak. god. 2021./2022.

  1. SVI STUDENTI KOJI SU SUDJELOVALI U NATJEČAJU
  2. stariji studenti po broju bodova
  3. brucoši po broju bodova

Poveznica za provjeru bodovanja: https://websc.stucos.hr/sc/85/login/

Uvid u predmet – radnim danom od 08,00 do 14,00 sati u Studentskom domu K.P. Svačića 1c.

Pravo na smještaj u Studentskom dom K. P. Svačića (istočni i zapadni paviljon) i u Studentskom domu Ivana Gorana Kovačića ostvarilo je ukupno 120 studenata koji prvi put upisuju prvu godinu prve razine studija (brucoša).

U skladu s čl. 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje NN (63/19), 70% ukupnog kapaciteta Studentskog doma Ivana Gorana Kovačića i Novog paviljona namijenjeno je studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u 2020. godini iznosi manje ili jednako 65% proračunske osnovice te takvi studenti imaju prednost prilikom dodjele prava na smještaj u navedenim domovima u odnosu na one studente čija primanja prelaze navedeni iznos.

Budući  da Novi paviljon Studentskog doma K.P. Svačića još nije useljiv, studenti koji ostvare pravo na smještaj u njemu do samog će useljenja primati subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca u iznosu od 200,00 kn mjesečno. Useljenje je predviđeno za siječanj 2022.

TERMINI USELJENJA U STUDENTSKE DOMOVE

Studentski Dom Ivana Gorana Kovačića

Na useljenje treba donijeti:

  1. Ugovor o uvjetima smještaja studenata – isprintati u 2 (dva) primjerka, u cijelosti popuniti i potpisati
  2. Potvrdu liječnika opće prakse (bez potvrde nije moguće useliti!)

Na useljenje možete doći između 08,00 i 18,00 sati, a o odabiru sobe i cimera ćete se izjasniti prilikom useljenja.

STARIJI STUDENTI:

– 01.09. – useljavaju studenti od rednog broja 1. do 65. na rang listi

– 02.09. – useljavaju studenti od rednog broja 66. do 125. na rang listi

– 03.09. – useljavaju studenti od rednog broja 126. do 193. na rang listi

BRUCOŠI: – 01.10.

POTVRDU O REDOVITOM STUDIRANJU TREBATE DOSTAVITI NAJKASNIJE DO 05.10.

Studentski Dom Kralja Petra Svačića (istočni i zapadni paviljon)

Na useljenje treba donijeti:

  1. Ugovor o uvjetima smještaja studenata – treba ga isprintati u 2 (dva) primjerka, u cijelosti popuniti i potpisati
  2. Potvrdu liječnika opće prakse (bez potvrde nije moguće useliti!)

Na useljenje možete doći između 08,00 i 18,00 sati, a o odabiru sobe i cimera ćete se izjasniti prilikom useljenja.

STARIJI STUDENTI:

– 01.09. – useljavaju studenti od rednog broja 1. do 142. na rang listi

– 02.09. – useljavaju studenti od rednog broja 143. do 285. na rang listi

– 03.09. – useljavaju studenti od rednog broja 286. do 426. na rang listi

BRUCOŠI: – 01.10.

POTVRDU O REDOVITOM STUDIRANJU TREBATE DOSTAVITI NAJKASNIJE DO 05.10.

ROK PREDAJE UGOVORA ZA STUDENTSKI DOM K. P. SVAČIĆA 1C (novi paviljon)

Kako bi vam mogla biti isplaćena subvencija privatnog smještaja, popunjeni ugovor (dva primjerka) trebate donijeti na recepciju Studentskog doma K.P. Svačića 1c najkasnije do 01.10.2021.

POTVRDU O REDOVITOM STUDIRANJU TREBATE DOSTAVITI NAJKASNIJE DO 05.10.

PRIVREMENE RANG LISTE

1. Novi studentski dom (istočni i zapadni paviljon)
2. Studentski dom IGK
3. Novi studentski dom (novi paviljon)
4. Svi studenti koji su sudjelovali u natječaju

Link za provjeru bodovanja: https://websc.stucos.hr/sc/85/login/

Prigovor na privremenu rang-listu upućuje se u roku od 8 dana od objave rezultata Povjerenstvu za rješavanje prigovora, Studentski dom Kralja Petra Svačića 1c, 31000 Osijek, isključivo poštom preporučeno s naznakom – POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA.
Konačne rang liste biti će objavljene 25.08.2021.

Odluka o izmjeni Odluke o iznosu subvencije i kvotama za subvencionirano stanovanje – potresom pogođena područja

Poštovani studenti,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će, u skladu s priloženom Odlukom, u
potpunosti snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim
domovima u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja 2021. studentima koji
u tekućoj akademskoj godini ostvaruju pravo na subvencionirano
stanovanje u studentskim i učeničkim domovima a kojima je prebivalište
na području gradova Petrinje, Gline, Siska, Hrvatske Kostajnice i općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik,
Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Pokupsko i Kravarsko.

Studenti kojima prebivalište nije u nekome od navedenih mjesta ali
dolaze s područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke
županije, bit će oslobođeni pokrića troškova stanovanja u skladu s
točkom II. Odluke, ako mogu studentskome centru ili učeničkome domu uz
dokaz o prebivalištu, dokazati da su im obiteljski domovi oštećeni u
potresu označeni kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo. Kao dokaz minimalno
treba dostaviti fotografiju obiteljske kuće s kućnim brojem i vidljivom
naljepnicom Neuporabljivo.

Molimo studente na koje se ova Odluka odnosi da se jave u upravu
studentskog doma.

Lijep pozdrav,
SC Osijek