[USUSRET NOVOJ 2021./2022. AKADEMSKOJ GODINI]

[DODJELA PRAVA NA RAD]  posredovanjem Studentskog servisa

Sukladno članku 10. stavku 6. Zakona*, status studenta na visokom učilištu utvrđuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP).

Slijedom navedenoga, samo uvidom u sustav ISSP utvrditi će se da li ispunjavate uvjete za obavljanje studentskih poslova sukladno članku 10. stavcima 1., 2., 3.,4. i 5. Zakona.**

IZUZETAK su „studenti“ ili  kako ih Zakon naziva druga osoba***koja je završila studij i kojoj će prvo na rad biti dodijeljeno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

U svrhu dodjele prava za obavljanje studentskih poslova druga osoba u Studentski servis donosi presliku Potvrde iz koje je vidljiv datum završetka studija i original samo na uvid.

Važno: nije moguće retroaktivno početi ostvarivati studentska prava, odnosno nakon gubitka statusa studenta nije moguće naknadno učlanjenje u studentski servis.