Povjerenstvo za kontrolu studentske prehrane

Poštovani studenti, u skladu s člankom 19. st.5. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata u Osijeku je osnovano lokalno povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata.

Lokalno povjerenstvo za kontrolu studentske prehrane u Studentskom centru u Osijeku sastoji se od slijedećih članova:

Stjepan Ćurčić, član, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku,
kontakt: 099/3280876
mail: stjepan.curcic@gmail.com

Vinko Vidmar, član, student Umjetničke akademije u Osijeku,
kontakt: 095/3658684
mail: vinko1305@gmail.com

Nataša Žiža, član, tehnolog, voditelj HACCAP tima za internu kontrolu Studentskog
centra u Osijeku
kontakt: 031/220-600
mail: nziza@stucos.hr

Molimo da se članovima povjerenstva direktno obratite u slučaju primjedbi na cijene menija, ponude u restoranima, kvalitete obroka te ponude i cijena ostalih pojedinačnih artikala, te zapažanja o radu djelatnika restorana kako bismo sve probleme u svezi prehrane mogli što brže i efikasnije riješiti.