NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ U STUDENTSKE DOMOVE I SUBVENCIJU PRIVATNOG SMJEŠTAJA U AK.GOD. 2016/2017.
Od 1. srpnja 2016. na našoj web stranici objavljen je natječaj za smještaj u studentske domove i subvenciju privatnog smještaja.
Za dodatne informacije obratite se na: 031-251-127 ili 031-251-121