Pristup informacijama

Statut Studentskog centra u Osijeku (pročišćeni tekst)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, lipanj 2022.

Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku 2021-2025

Izvještaj o radu Studentskog centra u Osijeku za 2020. godinu

Program rada i razvoja Studentskog centra u Osijeku za 2022. godinu

Godisnje_izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku 2019. godine

Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku 2018.

Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku 2017. godine

Visina naknade za pružanje informacija

Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku 2013. godine

Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku 2014. godine

Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku 2015. godine

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojstvu Kataloga informacija

Katalog informacija

Obrazac br. 1 ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac br. 2 ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Obrazac br. 3 ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Strategija Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku 2011-2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godisnje_izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvještaj o radu Studentskog centra u Osijeku za 2018. godinu

Izvještaj o radu Studentskog centra u Osijeku za 2019. godinu

Program rada i razvoja Studentskog centra u Osijeku za 2019. godinu

Program rada i razvoja Studentskog centra u Osijeku za 2020.godinu

Program rada i razvoja Studentskog centra u Osijeku za 2021.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu