Natječaj za smještaj 2022./2023.

NATJEČAJ ZA OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA SMJEŠTAJ I RASPODJELU MJESTA U STUDENTSKIM DOMOVIMA U OSIJEKU
za ak. god. 2022./2023.

Nužna dokumentacija:

1. Obrazac B

a) OBRAZAC B1-brucoši
b) OBRAZAC B2-preddiplomski, stručni, integrirani studij, brucoši diplomci
c) OBRAZAC B3-diplomci
d)  OBRAZAC B4-poslijediplomski studij-studenti s invaliditetom

2. POPIS DOKUMENTACIJE
3. WEB PRIJAVA (Obrazac A)

Prilozi natječaju:
1.  Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje
2. Odluka o raspisivanju natječaja 2022./23.
3. Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u kalendarskoj godini 2022./2023.

4. Pravilnik o domskom redu 2022./23.

5. Cjenik smještaja u ak.god. 2022./23

UPUTA ZA PRISTUP NATJEČAJU

ONLINE PRIJAVA

 • prilikom prve prijave ( https://websc.stucos.hr/sc/85/login/ ) treba se registrirati OIB-om (link dolje desno – registracija). Nakon prve registracije i nakon što popunite obrazac prijave, korisničko ime i lozinka će vam stići na e-mail adresu koju ste upisali u obrascu prijave. Naknadno ćete moći prijavi pristupiti i eventualno je izmijeniti prijavom zaprimljenim korisničkim podatcima (polje gore – prijava).
 • u slučaju problema s prijavom, pokušati se prijaviti putem drugog preglednika (Internet Explorer, Chrome, Mozilla)
 • u web prijavi obvezno:
 1. unijeti ispravnu e-mail adresu na koju će vam biti poslan popunjen obrazac prijave
 2. kvačicom označiti suglasnosti; za obradu podataka, za preuzimanje podataka iz Porezne uprave i iz sustava e-Matica, kako bi vaša prijava mogla biti obrađena, odn. kako biste ostvarili dodatne bodove na primanja i školovanje braće i sestara.

–     web prijavu treba isprintati, potpisati i poslati zajedno s ostalom dokumentacijom

–    izjava o članovima obitelji bit će ispisana automatski kao druga stranica obrasca nakon što popunite prijavu

MINIMUM DOKUMENTACIJE ZA NATJEČAJ

 • vidjeti teksta natječaja str. 1-3
 • Web prijava i obrazac B su nužni za pristup natječaju. Bez ovih dokumenata vaša prijava na natječaj ne može biti obrađena.
 • navedene dokumente treba poslati preporučenom poštom na adresu Studentski dom IGK, Ivana Gorana Kovačića 4, 31000 Osijek s naznakom „Prijava na natječaj“
 • zadnji dan za slanje prijave poštom je 18.07.2021.

OBRAZAC B

 • obrazac koji se odnosi na Vas trebate skinuti s web stranica SC Osijek, u cijelosti popuniti i ovjeriti u školi ili na fakultetu. Neovjereni i nepotpuni Obrazac B ne može se bodovati!

TROŠKOVI OBRADE NATJEČAJA

 • vidjeti tekst natječaja str. 1
 • uz prijavu treba priložiti i potvrdu o uplati/kopiju uplatnice. Bez uplate troškova vaša prijava neće biti obrađena.

POPIS DOKUMENTACIJE KOJU DOSTAVLJATE NA NATJEČAJ

 • vidjeti str. teksta natječaja 1-6
 • obrazac skinuti s web stranice i upisati sve što šaljete na natječaj.
 • 1. web prijava, 2. obrazac B, … 5. potvrda o statusu branitelja, 6. kopija osobne iskaznice…

DODATNA DOKUMENTACIJA

 • za studente koji imaju izravno pravo na subvencionirano stanovanje na temelju izvrsnosti i ostalih kriterija vidjeti tekst natječaja str. 7
 • za ostvarivanje dodatnih bodova vidjeti tekst natječaja str. 3

TEKST NATJEČAJA

 • molimo da pažljivo pročitate tekst natječaja

PITANJA VEZANO UZ NATJEČAJ

 • nakon što pročitate tekst natječaja, sve eventualne upite možete poslati na e-mail adresu smjestaj@stucos.hr