Javna nabava

Sukladno članku 68. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/2016) sve objave postupaka javne nabave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika!

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi (2017.)

Odluka o donošenju Plana nabave za 2018. godinu

PLAN NABAVE ZA 2018.

Odluka o donošenju Plana nabave za 2019. godinu

PLAN NABAVE ZA 2019. – OVDJE

Odluka o donošenju Plana nabave za 2020. godinu

PLAN NABAVE ZA 2020. – OVDJE

PLAN NABAVE ZA 2021. – OVDJE

PLAN NABAVE ZA 2022. – OVDJE

REGISTAR UGOVORA ZA 2018. – OVDJE

REGISTAR UGOVORA ZA 2019. – OVDJE

REGISTAR UGOVORA ZA 2020. – OVDJE

REGISTAR UGOVORA ZA 2021. – OVDJE

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga u Studentskom centru u Osijeku

2021. godina – Jednostavna nabava

POSTUPCI U TIJEKU

Poziv na dostavu ponude – Svježe meso-oblikovano

Troškovnik – Svježe meso-oblikovano

Poziv na dostavu ponude – Sredstva za čišćenje

Troškovnik – Sredstva za čišćenje

ZAVRŠENI POSTUPCI

Poziv na dostavu ponude-dostavno vozilo

Troškovnik-dostavno vozilo

Prijedlog Ugovora-dostavno vozilo

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

2020. godina – Jednostavna nabava

ZAVRŠENI POSTUPCI

Troškovnik – Svježe meso oblikovano

Poziv na dostavu ponude – Svježe meso oblikovano

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Troškovnik Sredstva za čišćenje

Poziv na dostavu ponude Sredstva za čišćenje

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

2019. godina

Završeni postupci

Poziv za dostavu ponude – Začini i srodni proizvodi

Troškovnik Začini

Troškovnik Industrijski začini

Troškovnik Proizvodi od soje

Troškovnik Dodaci za pekarstvo

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude – Gotovi smrznuti deserti

Troškovnik Gotovi smrznuti deserti

OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naručitelj mijenja u Pozivu za dostavu ponude – Gotovi smrznuti deserti JN-6/20.:

Točku 11. Rok za dostavu ponuda, točku 21. Datum objave Poziva i Troškovnik

Izmijenjeni poziv za dostavu ponude – Gotovi smrznuti deserti

Izmijenjeni Troškovnik Gotovi smrznuti deserti

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostave ponude – Čaše, pribor i posude za jednokratnu upotrebu

Troškovnik Čaše, pribor i posude za jednokratnu upotrebu

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude – Usluge pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Troškovnik Usluge pranja i peglanja stolnog i posteljnog rublja

Odluka o odabiru

Zapisnik o ptvaranju,pregledu i ocjeni ponuda