Prehrana studenata

 

Djelatnost poslovne jedinice Prehrana studenata

Studentski centar u Osijeku kroz poslovnu jednicu Prehrana studenata kao svoju osnovnu djelatnost nudi uslugu prehrane studenata uz korištenje potpore, temeljem sklopljenog ugovora s nadležnim ministarstvom. Prehrana uz potporu organizirana je u  našim restoranima i objektima na pojedinim fakultetima i studentskim domovima.

Osim osnovne djelatnosti nudimo ugostiteljske usluge i svim korisnicima koji nisu u sustavu studentske prehrane, organiziranje ručkova, proslava, svečanih domjenaka u našim prostorima ili catering usluge prema željama.

politika-haccp-a

Prehrana studenata uz korištenje potpore

Sukladno sklopljenom Ugovoru  s Ministarstvom obrazovanja i sporta, Studentski centar kao davatelj usluge subvencionirane prehrane pridržava se odobrene ponude jela u pogledu sastava, normativa i cijena koji se nalaze u Prilogu ugovora koji sadrži kompletnu ponudu s normativima i cijenama.

Potpora (subvencija)

Pravo na potporu za pokriće troškova prehrane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ostvaruju svi redoviti studenti upisom na visoko učilište u Republici Hrvatskoj. Potpora za pokriće troškova prehrane studenata namijenjena je za pokriće dijela troškova osobne, dnevne prehrane korisnika (studenta). Studentski centar u Osijeku daje uslugu prehrane korisnicima s valjanom studentskom iskaznicom koja je neprenosiva. Davatelj usluge čini povredu pravilnika ako dopusti korištenje studentske iskaznice osobi kojoj ista nije izdana. Pravo studenta na potporu za pokriće troškova prehrane počinju teći upisom akademske godine ili semestra studija, a traju od 1. listopada tekuće do 15. listopada sljedeće godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza.

Razina prava

Studenti imaju pravo na potporu za pokriće dijela troškova prehrane u različitim iznosima ovisno o razini prava, koja osigurava potporu za odgovarajući broj meni obroka dnevno.
Razine prava bilježe se brojevima 1, 2 i 2,5 te označavaju pravo na potporu u vrijednosti jednog, dva, odnosno dva i pol meni obroka dnevno. Razina prava 1 pripada svim korisnicima potpore koji imaju prebivalište na području Osječko-baranjske županije. Razina prava 2 pripada studentima koji borave u mjestu studiranja, a imaju prebivalište na području druge županije (temeljem osobne iskaznice i prijave boravišta). Razina prava 2,5 pripada studentima koji su ostvarili pravo na smještaju studentske domove, studentima izrazito slabog imovinskog stanja (na temelju posebne odluke MZOS), kao i studentima vrhunskim sportašima (temeljem rješenja o kategorizaciji sportaša).

Visina potpore

Potpora Ministarstva za pokriće dijela troškova prehrane studenata za meni obrok i sva pojedinačna jela koja su sastavnice meni obroka iznosi 71,24%, obračunske cijene, a razliku do pune cijene snosi student pri korištenju usluge. Za ostala jela i druge prehrambene proizvode koji nisu sastavnice meni obroka (jednostavna i brza jela, dodaci jelima, umaci, sendviči, namazi, mliječni proizvodi, sokovi, slastice i sl.) potpora iznosi 50% cijene jela i artikala.

Odlukom Ministarstva obračunska cijena za meni obrok trenutno je 22,60 kuna.

Vrijednost iznosa potpore

Vrijednost iznosa potpore na studentskog iskaznici određuje se prema razini prava i  iznosu dnevne potpore. Dnevna potpora je iznos koji se računa tako da se broj dodijeljene razine prava pomnoži s dijelom obračunske cijene meni obroka koje subvencionira ministarstvo (npr. ako student ima razinu prava 2, ona se množi s 16,10 kuna, što je iznos potpore – 71,24% obračunske cijene meni obroka). Studenti koji imaju razinu prava 1 nemaju pravo na dnevnu potporu u vrijeme državnih blagdana, subotom i nedjeljom, dok studenti s razinom prava 2 i 2,5 imaju pravo na dnevnu potporu sve dane u tjednu uključujući i blagdane. Korisniku se iznosi dnevne potpore dodjeljuju za dva razdoblja u mjesecu: Od prvoga do četrnaestoga dana u mjesecu, te od petnaestog dana do kraja mjeseca. Neiskorišteni dio iznosa dnevne potpore može se prenositi isključivo na preostale dane prvoga odnosno drugog razdoblja u mjesecu.

Meni obrok

Meni obrok je složeni obrok, a sastoji se od pojedinačnih jela – sastavnica meni obroka iz slijedećih grupa prehrambenih proizvoda: juhe, glavna jela, prilozi/variva, salate, pudinzi/kompoti/voće/kolači/mliječni proizvodi/napitci i kruh/pecivo, a ovisno o složenosti menija od minimalno 4 sastavnice. Restorani nude svakodnevno nekoliko vrsta meni obroka. Svako pojedinačno jelo iz meni obroka može se kupiti i pojedinačno kao i ostala jela i artikle koji nisu sastavnice meni obroka uz istu cijenu i visinu potpore prema Pravilniku Ministarstva.

Studentska prehrana-Pravilnici

 

Želimo vam ugodan boravak i dobar tek u našim prostorima!