Natječaj za smještaj 2021./2022.

KONAČNI REZULTATI NATJEČAJA

ZA OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA SMJEŠTAJ I RASPODJELU MJESTA U STUDENTSKIM DOMOVIMA U OSIJEKU

za ak. god. 2021./2022.

 1. SVI STUDENTI KOJI SU SUDJELOVALI U NATJEČAJU
 2. stariji studenti po broju bodova
 3. brucoši po broju bodova

Poveznica za provjeru bodovanja: https://websc.stucos.hr/sc/85/login/

Uvid u predmet – radnim danom od 08,00 do 14,00 sati u Studentskom domu K.P. Svačića 1c.

Pravo na smještaj u Studentskom dom K. P. Svačića (istočni i zapadni paviljon) i u Studentskom domu Ivana Gorana Kovačića ostvarilo je ukupno 120 studenata koji prvi put upisuju prvu godinu prve razine studija (brucoša).

U skladu s čl. 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje NN (63/19), 70% ukupnog kapaciteta Studentskog doma Ivana Gorana Kovačića i Novog paviljona namijenjeno je studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u 2020. godini iznosi manje ili jednako 65% proračunske osnovice te takvi studenti imaju prednost prilikom dodjele prava na smještaj u navedenim domovima u odnosu na one studente čija primanja prelaze navedeni iznos.

Budući  da Novi paviljon Studentskog doma K.P. Svačića još nije useljiv, studenti koji ostvare pravo na smještaj u njemu do samog će useljenja primati subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca u iznosu od 200,00 kn mjesečno. Useljenje je predviđeno za siječanj 2022.

TERMINI USELJENJA U STUDENTSKE DOMOVE

Studentski Dom Ivana Gorana Kovačića

Na useljenje treba donijeti:

 1. Ugovor o uvjetima smještaja studenata – isprintati u 2 (dva) primjerka, u cijelosti popuniti i potpisati
 2. Potvrdu liječnika opće prakse (bez potvrde nije moguće useliti!)

Na useljenje možete doći između 08,00 i 18,00 sati, a o odabiru sobe i cimera ćete se izjasniti prilikom useljenja.

STARIJI STUDENTI:

– 01.09. – useljavaju studenti od rednog broja 1. do 65. na rang listi

– 02.09. – useljavaju studenti od rednog broja 66. do 125. na rang listi

– 03.09. – useljavaju studenti od rednog broja 126. do 193. na rang listi

BRUCOŠI: – 01.10.

POTVRDU O REDOVITOM STUDIRANJU TREBATE DOSTAVITI NAJKASNIJE DO 05.10.

Studentski Dom Kralja Petra Svačića (istočni i zapadni paviljon)

Na useljenje treba donijeti:

 1. Ugovor o uvjetima smještaja studenata – treba ga isprintati u 2 (dva) primjerka, u cijelosti popuniti i potpisati
 2. Potvrdu liječnika opće prakse (bez potvrde nije moguće useliti!)

Na useljenje možete doći između 08,00 i 18,00 sati, a o odabiru sobe i cimera ćete se izjasniti prilikom useljenja.

STARIJI STUDENTI:

– 01.09. – useljavaju studenti od rednog broja 1. do 142. na rang listi

– 02.09. – useljavaju studenti od rednog broja 143. do 285. na rang listi

– 03.09. – useljavaju studenti od rednog broja 286. do 426. na rang listi

BRUCOŠI: – 01.10.

POTVRDU O REDOVITOM STUDIRANJU TREBATE DOSTAVITI NAJKASNIJE DO 05.10.

ROK PREDAJE UGOVORA ZA STUDENTSKI DOM K. P. SVAČIĆA 1C (novi paviljon)

Kako bi vam mogla biti isplaćena subvencija privatnog smještaja, popunjeni ugovor (dva primjerka) trebate donijeti na recepciju Studentskog doma K.P. Svačića 1c najkasnije do 01.10.2021.

POTVRDU O REDOVITOM STUDIRANJU TREBATE DOSTAVITI NAJKASNIJE DO 05.10.

PRIVREMENE RANG LISTE

1. Novi studentski dom (istočni i zapadni paviljon)
2. Studentski dom IGK
3. Novi studentski dom (novi paviljon)
4. Svi studenti koji su sudjelovali u natječaju

Link za provjeru bodovanja: https://websc.stucos.hr/sc/85/login/

Prigovor na privremenu rang-listu upućuje se u roku od 8 dana od objave rezultata Povjerenstvu za rješavanje prigovora, Studentski dom Kralja Petra Svačića 1c, 31000 Osijek, isključivo poštom preporučeno s naznakom – POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA.
Konačne rang liste biti će objavljene 25.08.2021.

OBAVIJEST O ODGAĐANJU OTVARANJA NOVOG PAVILJONA

Poštovani studenti,

u skladu s informacijom primljenom od strane investitora projekta
izgradnje Novog paviljona, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku,
obavještavamo vas da je otvaranje Novog paviljona Studentskog doma K. P.
Svačića odgođeno do daljnjega, odnosno do sljedeće akademske godine.

Hvala na razumijevanju.

SC Osijek

Odluka o izmjeni Odluke o iznosu subvencije i kvotama za subvencionirano stanovanje – potresom pogođena područja

Poštovani studenti,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će, u skladu s priloženom Odlukom, u
potpunosti snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim
domovima u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja 2021. studentima koji
u tekućoj akademskoj godini ostvaruju pravo na subvencionirano
stanovanje u studentskim i učeničkim domovima a kojima je prebivalište
na području gradova Petrinje, Gline, Siska, Hrvatske Kostajnice i općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik,
Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Pokupsko i Kravarsko.

Studenti kojima prebivalište nije u nekome od navedenih mjesta ali
dolaze s područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke
županije, bit će oslobođeni pokrića troškova stanovanja u skladu s
točkom II. Odluke, ako mogu studentskome centru ili učeničkome domu uz
dokaz o prebivalištu, dokazati da su im obiteljski domovi oštećeni u
potresu označeni kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo. Kao dokaz minimalno
treba dostaviti fotografiju obiteljske kuće s kućnim brojem i vidljivom
naljepnicom Neuporabljivo.

Molimo studente na koje se ova Odluka odnosi da se jave u upravu
studentskog doma.

Lijep pozdrav,
SC Osijek

UPUTE ZA RAD STUDENTSKIH DOMOVA S OBZIROM NA EPIDEMIJU COVID-19 U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

Do daljnjega su zabranjeni svi posjeti Domovima osim nužnih posjeta vezanih uz pitanje zaštite zdravlja i sigurnosti.

Održavanje zabava, proslava i sl. u zatvorenim i otvorenim prostorima studentskog centra nisu za sada dozvoljene, uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju.

 

Održavanje socijalne distance (fizičke udaljenosti):

Potrebno je održavati međusobni razmak od 1,5 metra a po mogućnosti 2 metra kada god je moguće.

 

Praćenje zdravstvenog stanja korisnika i djelatnika.

U Dom je zabranjeno ulaziti ako imate:

 • simptome koji mogu upućivati na COVID-19 (povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome (kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja) te poremećaj osjeta njuha i okusa, povraćanje, proljev
 • ako vam je izrečena mjera samoizolacija
 • ako vam je potvrđena zaraza s COVID-19.

Do dolaska roditelja/druge punoljetne osobe iz istog kućanstva, studenti s navedenim znakovima bolesti ili izrečenom mjerom samoizolacije smještaju se u prostoriju za izolaciju u kojoj mogu biti najduže 48 sati.

 

Praćenje tjelesna temperature:

Studenti svako jutro i večer mjere tjelesnu temperaturu pri čemu svaki student za sebe vodi pisanu evidenciju koju će na traženje dati na uvid nadležnima.

 

Maske.

U zajedničkim prostorijama studenti i zaposlenici obavezno nose masku.

Studenti ne nose maske u svojoj sobi. Maske se ne nose u sanitarnom čvoru kod pranja zuba, umivanja i tuširanja te u blagovaonici za vrijeme jela. U učionici studenti mogu biti izuzeti od obaveze nošenja maske ako je osiguran potreban razmak između studenata grupiranih po sobama te se studenti potiču da ne govore (ne uče na glas) već rade u tišini.

 

Pojačana osobna higijena korisnika i djelatnika:

 • izbjegavati dodirivanje rukama usta, nosa, očiju i lica,
 • redovito i pravilno (najmanje 20 sekundi) prati ruke tekućom vodom i sapunom ili dezinficirati (prednost se daje pranju ruku vodom i sapunom) prije ulaska u Dom i svoju sobu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun.
 • kod pranja ruku pridržavajte se uputa za pravilno pranje ruku (ove upute je potrebno izvjesiti na vidljivo mjesto u svakom sanitarnom čvoru): https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Pranje_ruku.pdf
 • nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku neophodno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba baciti u koš za otpad s poklopcem,
 • kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos unutrašnjom stranom lakta ili papirnatom maramicom koju poslije treba baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke,
 • pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba,
 • izbjegavati dijeljenje obroka, čaša, šalica, posuđa, pribora za jelo, higijenskih potrepština i školskog pribora s drugim osobama.