Zajedničke službe

 

Zajedničke službe obavljaju administrativne, stručne i njima slične poslove od zajedničkog interesa za cijelu ustanovu.
Ured ravnatelja
Telefon:031 220-600
Ravnatelj: Tugomir Kuduz, prof.
Pomoćnik ravnatelja: Vinko Krolo, dipl. ing.
Služba za opće, pravne i kadrovske poslove
Telefon: 031/ 220-600
Tajnica ustanove: Vlasta Dragušica, mag.iur.
Služba za financijsko-računovodstvene poslove
Telefon: 031/ 220-620
Rukovoditelj službe: Branka Brkljačić. mag.oecc.
Služba za tehničke poslove
Telefon: 031/ 220-634
Voditelj: Miljenko Šustić