Kontakti

PREHRANA STUDENATA

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: od 07:00 do 15:00 sati

Istarska 5, 31 000 Osijek
Telefon: 031/220-605
Telefax: 031/207-126

 

Marijana Krolo, rukovoditeljica PJ Prehrana

Telefon: 031/220-633

E-mail: mkrolo@stucos.hr

Lidija Filakov Martinov, mag.oec.,zamj. rukovoditeljice PJ Prehrana
studenata

Telefon: 031/220-605

Mob: 091/220-6018

E-mail: lfilakov@stucos.hr