Kontakt

Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku, Istarska 5, 31000 Osijek
OIB: 90017453174

Ured ravnatelja, Istarska 5, Osijek:

Tugomir Kuduz, mag.obr.i zaš., ravnatelj

Ivica Brekalo, dipl. oec., pomoćnik ravnatelja

Telefon: 031/220-600

Fax: 031/207-126

ured@stucos.hr

Tajništvo, Istarska 5 Osijek:

Vlasta Dragušica, mag.iur., tajnica ustanove

Telefon: 031/220-600

Mob: 091-220-6023

dvlasta@stucos.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka, Istarska 5 Osijek:
Telefon: 031/220-606
gdpr@stucos.hr

Prehrana, Istarska 5 Osijek:

Lidija Filakov Martinov, mag.oec.,zamj. rukovoditeljice PJ Prehrana
studenata

Telefon: 031/220-633

Mob: 091/220-6018

lfilakov@stucos.hr

Studentski servis, Istarska 5 Osijek:

Tihomir Milinović, mag.iur., rukovoditelj PJ Studentski servis

Telefon: 031/220-611

servis@stucos.hr

Financijsko-računovodstvena služba, Istarska 5, Osijek

Branka Brkljačić, mag.oec., rukovoditelj službe za financijsko-računovodstvene poslove-računopolagatelj

bbrkljacic@stucos.hr

Telefon: 031/220-614

Studentski smještaj, K. P. Svačića 1C Osijek

Ivana Herceg Mišković, mag. iur., rukovoditelj PJ Smještaj studenata

Telefon: 031/251-123

Studentski dom I. G. Kovačića 4, Osijek, recepcija

Telefon: 031/574-269

Studentski dom K. P. Svačića 1 C, Osijek, recepcija

Telefon: 031/251-120