Kontakt

Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku, Istarska 5, 31000 Osijek
OIB: 90017453174

Ured ravnatelja, Istarska 5, Osijek:

Tugomir Kuduz, mag.obr.i zaš., ravnatelj

Ivica Brekalo, dipl. oec., pomoćnik ravnatelja

Telefon: 031/220-600

Fax: 031/207-126

ured@stucos.hr

Tajništvo, Istarska 5 Osijek:

Ivana Herceg Mišković, mag.iur., tajnica ustanove

Telefon: 031/220-600

iherceg@stucos.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka, Istarska 5 Osijek:
Telefon: 031/220-606
gdpr@stucos.hr

Prehrana studenata, Istarska 5 Osijek:
Marijana Krolo, rukovoditeljica Prehrane studenata

Telefon: 031/220-633

mkrolo@stucos.hr

Lidija Filakov Martinov, mag.oec.,zamj. rukovoditeljice Prehrane studenata

Telefon: 031/220-605

Mob: 091/220-6018

lfilakov@stucos.hr

Studentski servis, Istarska 5 Osijek:

Tihomir Milinović, mag.iur., rukovoditelj Studentskog servisa

Telefon: 031/220-610

servis@stucos.hr

Financijsko-računovodstvena služba, Istarska 5, Osijek

Mr. Sc. Gordana Cerovečki-Marijić, dipl.oec., rukovoditelj službe za financijsko-računovodstvene poslove-računopolagatelj

gcerovecki@stucos.hr

Telefon: 031/220-620

Smještaj studenata, K. P. Svačića 1C Osijek

Jasenka Pejaković, rukovoditelj Smještaja studenata

Telefon: 031/251-123

Studentski dom I. G. Kovačića 4, Osijek, recepcija

Telefon: 031/574-269

Studentski dom K. P. Svačića 1 C, Osijek, recepcija

Telefon: 031/251-120

Služba za tehničke poslove

Jurica Jurić, rukovoditelj tehničke službe
mob: 091 220 6004
jjuric@stucos.hr