Kontakt

Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku, Istarska 5, 31000 Osijek
OIB: 90017453174

Ured ravnatelja, Istarska 5, Osijek:

Ivica Brekalo, dipl. oec., v.d. ravnatelja

Telefon: 031/220-600

Fax: 031/207-126

ured@stucos.hr

Tajništvo, Istarska 5 Osijek:

Ivana Herceg Mišković, mag.iur., tajnica ustanove

Telefon: 031/220-600

iherceg@stucos.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka, Istarska 5 Osijek:

Telefon: 031/220-606

gdpr@stucos.hr

Prehrana studenata, Istarska 5 Osijek:

Marijana Krolo, rukovoditeljica Prehrane studenata

Telefon: 031/220-633

mkrolo@stucos.hr

Lidija Filakov Martinov, mag.oec.,zamj. rukovoditeljice Prehrane studenata

Telefon: 031/220-605

Mob: 091/220-6018

lfilakov@stucos.hr

Studentski servis, Istarska 5 Osijek:

Tihomir Milinović, mag.iur., rukovoditelj Studentskog servisa

Telefon: 031/220-600

servis@stucos.hr

Financijsko-računovodstvena služba, Istarska 5, Osijek

Mr. Sc. Gordana Cerovečki-Marijić, dipl.oec., rukovoditelj službe za financijsko-računovodstvene poslove-računopolagatelj

gcerovecki@stucos.hr

Telefon: 031/220-620

Smještaj studenata, K. P. Svačića 1 c, Osijek:

Jasenka Pejaković, mag. informatol., rukovoditeljica Smještaja studenata

Telefon: 031/251-123

smjestaj@stucos.hr

Služba za tehničke poslove

Jurica Jurić, rukovoditelj tehničke službe

mob: 091/220-6004

jjuric@stucos.hr