Novi studentski dom (istočni i zapadni paviljon) – privremena rang lista Novi studentski dom (istočni i zapadni paviljon)

Studentski dom IGK – privremena rang lista Studentski dom IGK

Novi studentski dom (novi paviljon) – privremena rang lista Novi studentski dom (novi paviljon)

Link za provjeru bodovanja: https://websc.stucos.hr/sc/85/login/

Prigovor na privremenu rang-listu upućuje se u roku od 8 dana od objave rezultata Povjerenstvu za rješavanje prigovora, Studentski dom Kralja Petra Svačića 1c, 31000 Osijek, isključivo poštom preporučeno s naznakom – POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA.
Budući da smještajni kapaciteti Novog studentskog doma (novog paviljona) nisu popunjeni, studenti koji su sudjelovali u natječaju, a nisu označili kao prioritet novi paviljon, mogu u roku za prigovore poslati zamolbu za smještaj u novi paviljon.

Popis studenata koji su sudjelovali u natječaju – svi studenti koji su sudjelovali u natječaju