Home arrow Studentski servis
  
Studentski servis Ispis E-mail

STUDENTSKI SERVIS

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: od 07,00 do 15,00 sati
                      
Istarska 5, 31 000 Osijek
Telefoni: 031/207-121 i 031/220-611
Centrala: 031/220-600
Fax: 031/207-126 
E-mail: servis@stucos.hr


Rukovoditelj:  Tihomir Milinović
                     Studentski servis u okviru svoje djelatnosti obavlja privremeno i povremeno zapošljavanje studenata i učenika.

POSLODAVCI !
Ukoliko imate sezonskih  poslova, povećanje obima rada, potrebe zamjene radnika za vrijeme bolovanja ili godišnjih odmora, koristite naše usluge. Za sve vaše potrebe za dodatnom radnom snagom možete se obratiti na naše telefonske brojeve: 031/220-611 i 031/207-121.

Poslodavci račune Studentskog servisa za obavljeni rad studenata putem Ugovora o djelu redovitog studenta knjiže kao troškove poslovanja.

Ako do sada niste radili sa Studentskim servisom Osijek, prijavite se kao novi poslodavac - ispunite obrazac i pošaljite ga faxom ili mailom. 


         
UČLANJENJE

BEZ VAŽEĆEG HRVATSKOG OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REDOVITI STUDENTI NE MOGU RADITI
POSREDOVANJEM STUDENTSKOG SERVISA
Prije učlanjenja ili produženja članstva potrebno je provjeriti da li imate osnovno
zdravstveno osiguranje. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti
u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Status svog obveznog zdravstvenog osiguranje možete provjeriti
unosom OIB-a na stranicama HZZO:
http://www.hzzo-net.hr/status_osiguranja_NOVO.htm

Članovi studentskog servisa mogu biti:
- redoviti studenti koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj
- osobe koje su završile studij u statusu redovitog studenta, ali najdulje tri mjeseca od datuma 
  diplomiranja
- svi punoljetni maturanti, redoviti učenici završih razreda srednjih škola u periodu
  od 15.06. do 30.09., uz uvjet da su u tijeku upisa na fakultet
                            

DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE:

Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje.
U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u Područnoj ispostavi
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZZO).


studenti:
- valjana X-ica, uvjerenje fakulteta o statusu redovitog studenta i index
  (dupli ponavljači ili studenti koji studiraju na fakultetima koji nisu u sustavu X-ica)
- osobnu iskaznicu na uvid
- 1 fotografiju manjeg formata
- OIB
- osobni ŽIRO račun - donijeti na uvid
- 10,00 kn na ime troškova izrade iskaznice (plaća se prilikom učlanjenja)
*Ako ste podnosili zahtjev za subvenciju stanarine ili Studentski dom, OBAVEZNO naglasite to prilikom učlanjenja!

OBRAZAC ZA UČLANJENJE  - STUDENTI
ovogodišnji maturanti:
- presliku maturalne svjedodžbe i isprintanu prijavu za upis na fakultet sa portala
  www.postani-student.hr  (osobni podaci)   I L I
- presliku maturalne svjedodžbe i index na uvid (ako ga imate)
- osobnu iskaznicu na uvid
- 1 fotografiju manjeg formata
- OIB i JMBG
- osobni ŽIRO račun - donijeti na uvid karticu ili ugovor od banke
- 10,00 kn na ime troškova izrade iskaznice (plaća se prilikom učlanjenja)

OBRAZAC ZA UČLANJENJE  - MATURANTISukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, isplatu studentskih zarada vršimo preko žiro računa otvorenog u bankama na teritoriju RH.
Studentski servis isplaćuje zarade svojih članova putem žiro računa poslovnih banaka s kojima ima ugovorenu suradnju, a to su: Erste&Steimarkische bank, Hrvatska poštanska banka, Hypo alpe adria bank, Kreditna banka Zagreb, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Podravska banka, Raiffeisen bank, Slatinska banka, Splitska banka i Zagrebačka banka.

Za produženje prava na rad potrebno je donijeti uvjerenje o statusu redovitog studenta, te X-icu i indeks na uvid.

Napomena:

Uz predočenje X-ice ili iskaznice Studentskog servisa možete podizati Ugovore o djelu redovitog studenta, te dobiti sve tražene informacije.


Učlanjenjem u Studentski servis, studenti ostvaruju mogućnost zapošljavanja putem Studentskog servisa, što im omogućava dodatnu zaradu i poboljšanje osobnog standarda. Široka je lepeza poslova koje poslodavci nude, a studenti našim posredovanjem kvalitetno odrađuju. Zapošljavanje preko Studentskog servisa studentima omogućava da probaju raditii različite vrste poslova, od onih fizičkih, manualnih do visoko zahtjevnih i intelektualnih. To su poslovi uz koje se može i mora studirati.

Izvod iz cjenika možete pogledati ovdje                            

UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti


1. Cijene su iskazane u neto iznosu. Na neto iznos poslodavcu se zaračunava 17,50% troškova (12% manipulativni troškovi, 5% posebni doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima i 0,5% posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu (NN 84/08, 152/08, 94/09 i 18/11))
2. Poslovi koji nisu regulirani ovim cjenikom regulirat će se posebnim ugovorom između naručitelja i Studentskog servisa, imajući u vidu karakter posla i vrijeme trajanja.Cjenik je okvirni. Stvarna cijena rada ugovara se za svaki pojedini posao ugovorom o djelu redovitog studenta sklopljenog između poslodavca - naručitelja posla i studenta, uz posredovanje Studentskog servisa.
3. Cijena za noćni rad, rad nedjeljom i rad na državne blagdane uvećava se sukladno pozitivnim propisima RH.
4. Svi radovi obavljaju se po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja radova.
5. Sredstva za zaštitu na radu dužan je osigurati naručitelj radova.
6. Naručitelj je dužan ispostavljenu fakturu platiti u roku, u protivnom obračunava se zakonska zatezna kamata.
7. Studentski servis može dogovoriti i druge cijene od cijena predviđenih ovim cjenikom.
8. Naručitelj, student i Studentski centar sklapaju ugovor na tipskom formularu, a prema potrebi se sklapa posebni ugovor s poslodavcem.

***********************************************************************************************************************************************************        

Siječanj 2015., OBAVIJEST - VAŽNO

Obavještavamo vas da je visina primitka za 2014. godinu, do koje se osoba smatra uzdržavanim članom 11.000,00 kn. To vrijedi za primitke isplaćene u 2014. godini (i odnosi se na poreznu prijavu koju ćete predavati u siječnju 2015.g.).


***********************************************************************************************************************************************************

Zarade članova servisa


Član Studentskog servisa tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora, ukoliko prethodne redovito vraća.

Ukoliko student tijekom kalendarske godine (2015.) ostvari oporezivi primitak, primitak na koje se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom (npr. stipendije) u iznosu većem od 13.000,00 kn ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici. (Zakon o porezu na dohodak NN 177/04 do 143/14 i Pravilnika o porezu na dohodak N.N. 95/05 do 157/14).
U iznos primitaka (oporezivih ili neoporezivih) ne ulaze: socijalne potpore, doplatak za djecu, primici za opremu novorođenog djeteta i obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja.
Student NIJE POREZNI OBVEZNIK nakon što ostvari primitak od 13.000,00 kuna, ali ga roditelj gubi kao olakšicu kod obračuna svoje plaće.
Nema ograničenja u visini iznosa zarade studenta. Ali, ukoliko primitak studenta iznosi više od 50.000,00 kn godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak.
Na razliku iznad 50.000,00 kn obračunavamo porez od 25% i prirez ovisno o mjestu stanovanja (Pravilnik o porezu na dohodak čl.7 i čl.45). Iznos primitka od 50.000 kn se odnosi na područje cijele Republike Hrvatske.
Ukoliko je član Studentskog servisa Osijek  ostvario primitke preko drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH dužan je pismeno obavijestiti Studentski centar Osijek o visini isplaćenog primitka do trenutka isplate primitka u našem Studentskom servisu (NN 95/05-68/07 čl.44. Pravilnika o porezu na dohodak )
Isplate studenata se rade jednom dnevno, od ponedjeljka do petka.
Studentski servis garantira isplatu zarada za sve one članove kojima je pronašao posao,
a članovima Servisa koji sami pronađu posao, isplata će se izvršiti kada naručitelj plati račun.
 
Usluge Studentskog servisa Osijek tijekom godine koristi više od 5000 članova.

 


Zadnja Promjena ( Friday, 28 August 2015 )